Deelnemers aan het onderzoek 'Ben ik fit?' volgen vijf weken lang een speciaal op maat gemaakt trainingschema. Minimaal twee maal per week wordt gewerkt aan de grondmotorische eigenschappen: kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen, snelheid en coördinatie.

Het uitvoerende trainingscentrum stelt, in samenspraak met de deelnemer, een persoonlijk trainingsschema op. Na drie weken (halverwege) vindt er een voortgangsgesprek plaats. Indien nodig stelt de begeleider het programma bij.

Het eerstvolgende 'Ben ik fit?' onderzoek wordt uitgevoerd bij:

FitConcept
FitConcept
Oedsmawei 24k, Grou
Tel.: 0566-622991
www.fitconcept.nl